W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), przekazuję informacje dotyczące danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest firma Interneuron Gabinet Terapii Biofeedback Marta Danielowska, ul.
Korabnicka 7A, 32-050 Skawina. NIP: 6793111446 , REGON: 361516540
2) Podanie przez klienta danych jest dobrowolne.
3) Dane są przetwarzane w następujący sposób: w celu kontaktu e-mailowego, telefonicznego oraz rezerwacji miejsca na zajęcia
4) W celu realizacji usługi dane są przekazywane firmie Google LLC z siedzibą w USA.
5) Twoje dane przechowywane są do momentu, aż zażądasz ich usunięcia.
6) Przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do twoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do poprawiania twoich danych
c) prawo do usunięcia twoich danych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych. Masz prawo zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie twoich
danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt drogą elektroniczną bądź telefonicznie z
wykorzystaniem następujących danych:
Administrator Danych: firma Interneuron Gabinet Terapii Biofeedback Marta Danielowska, tel.: 505 273 837, e-mail: gabinet@interneuron-biofeedback.pl